TELEFON NUMARASI DEĞİŞENLER LÜTFEN HABER VERSİNLER
HABERLER
TARiH
KÖYLE İLGİLİ
YEMEKLER
SÖZLÜK
EVLENENLER
HACCA GİDENLER
ÖLENLER
MÜBADELE EVLİYA ÇELEBİ AYETLERDE MUHACIR MUHACIR KİMDİR İLK GÖÇ EDENLER

MUHACIR KİMDİR

 

 

 

MUHACİR KİMDİR?

1. Hicret eden, yerleşmek üzere başka bir yere zorla gönderilen
2. Allah’ ın rızası için göçen, Allah’ ın rızasını yerine getiren 
3. Osmanlı Devleti’nin toprak kaybı üzerine, Türkiye’ye gelen Müslüman Türkler, 
4. Allah’ın yasaklarından uzak duran,
5. Kendi isteğiyle değil, devletlerin anlaşması ile göçe zorlanan,
6. İnançları ve milliyetleri yüzünden göçe tabii tutulan,
7. Muhacir olmak herkese nasip olmaz,
8. Muhacir olmak peygamber efendimizle birlikte anılmaktır.


KARACAÖRENLİ

Orta Asyadan  Konya ve Civarına Yerleşen Karacaörenliler;
  
Karanmanoğlu Mehmet Bey'in Osmanlıya Karşı almış olduğu tavır sonucunda Osmanlı İmparatorluğunun 1476 yılında Karamanoğlu Beyliğini dağıtması ile tehcir'e tabii tutularak Selanik ve Civarına Osmanlı topraklarının değişik yerlerinden aileleri gönderdiği gibi (Zabitan ve Muallim olarak) bizleride Selanik ve yöresine göçe tabii tutmuştur.

1431 yılında II. Murat tarafından Feth edilen Selanik'e göç ettirilmişiz. Dedelerimiz, Dedelerimizin Dedeleri tam 493 yıl buraları yurt edinmiş ve hayatlarını devam ettirmişlerdir.
  
Yerleşim sonucu köyler tamamen Türk veya bu beldelerdeki, Kasabalardaki, Şehirlerdeki mahallelerde karıştırılmadan Türk olarak kurulmuş ve Yerleşik yaşayan gayri müslümlere Türklerin örf Adet, Gelenek, Görenek, Yaşam biçimleri, Dini vecibelrindeki farklılıkları fark ettirecek şekilde temsil etmişlerdir. Bu yaşam tarzının etkisinde o kadar kalınmışki belirli bir zamana kadar köyümüzde yabancıdan kız alınmaz ve yabancıya kız verilmezdi.

Osmanlı devleti yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti Kurulunca Hemşehrimiz Atatürk bizleri burada bırakmayarak Lozan antlaşması sonucu Anavatana göç ettirilmemizi sağlamıştır.
  
1924 ten 1925 in ortalarına kadar süren bu göç esnasında Selanik'e bağlı Serfice ve Kozana' nın değişik köylerinden karacaören' e yerleştirilmiş durumdadır.
  
Ebiler, Memiler, Sofular, Şahanlar, Baraklı, İncekara vb. gibi köylerden gelinmiştir