HABERLER TARiH KÖYLE İLGİLİ YEMEKLER SÖZLÜK EVLENENLER HACCA GİDENLER ÖLENLER

KARACAÖREN SÖZLÜĞÜ
Köyümüz ağzından piyes, makale, Şiir, Tiyatro, v.b. yazı  yazanların yazıları bu bölümde yayınlanacaktır ilgilenenlere duyurulur.

Aca : Küçük amca ;Hasan Aca
Açan : Ne çabuk
Aga : Erkek kardeşlerin en büyüğü. Hasan aga

Alencik : Harmanda veya bağlarda yazın alet edavat koymak, oturmak dinlenmek için yapılmış tek odadan oluşan yazlık evdir.

Anay : İki katılı yığma veya kagir ev iki oda bir aralıktan oluşmaktadır. Halen köydeki kullanılan ev tipidir.
Aralık : İki oda arasındaki salon veya hol.

Bağlantı : Derenin önüne kurulan benttir bu bent sayesinde tarla ve bahçeler su kanalıyla sulanır. Beton bent yapılmadan önce ağaç, büyük taş, kapak v.b. malzemelerle her sel geldiğinde imce usulü ile yeniden yapılırdı.

Be :  Erkekler tarafından veya erkekler için kullanılan hayret veya ayıplama kelimesidir. Ne yaptın be, olurmu be
Bıldır : Geçen, geçmiş.
Biberka  : Biber.

Cangara Daşı : Derede bulunan irili ufaklı parlak çakıl taşı.
Celep   : Hayvan pazarından canlı hayvan alan satan kişi.
Çağ   : Kapak, taş veya betondan yapılmış duvarsız banyo, sedirin altında veya evlerin zula köşelerinde olur.
Çaplak : İşini çabuk yapan aceleci
Çıkma: İki katlı Evin dışarıdaki giriş kısmı. (Balkon)
Çul : Kadınların veya genç kızların dışarıda, üzerlerine aldıkları siyah kalın kaputtan yapılan, iki kolu,  bir başlığı olan kollar arkadan dikilerek birleştirilen, kadınların örtünmek için kullandıkları bir çeşit atkı.

Dam : İnek öküz ve eşeğin kapatıldığı (ahır)

Dıklambaz açmak : Takla atmak
Drabazan : Merdiven kenarındaki ağaçtan yapılmış korkuluk.
Domati   : Domates
Domuz Arabası : Ağaçtan yapılmış el arabası. El arabası’ nın tekeri  ağaçtan yapılmış olup, teker demir çember ile çevrilir.

Dudu : En büyük ablaya dudu denir.
Evlek : İmece usulü ile topraktan yapılmış sulama kanalı.
Enser : Çivi Mıh
Facık : Küçük.

Fırışlık : Ekmeği kapamak için saç’ tan yapılmış büyükçe sini.
Fıta :  Kadınların kullandıkları siyah amerikan bezi veya basmadan yapılmış önlük, bezden yapılmış ip ile bağlanır.
Galaba: Galiba. herhalde
Gırgı : Topraktan yapılmış su destisi.
Gıcır : Ağaçtan yapılmış sapan çatal
Gölle : Kuru mısısrın haşlanmış olanı
Iştınma : Konuşma (Yeter artık Iştınma).
Ispıta : Kibrit
İsrani : Hamur yoğrulduktan sonra, kadınlar ellerini kersen’ den hamuru sıyırıp temizlemeye yarayan ince demir.
Kadi  : Büyük Yenge.
Kastanak : Tezek yapmak için un eleğinin kullanılmayanı.
Kavgumak: Sıçramak, zıplamak
Kersen : Hamur yoğurmak için oyulmuş veya geçmeli bir şekilde tahtadan hazırlanmış tekne.
Kerme : Koyun ahırındaki (Hayat) hayvan dışkısı koyun, keçi ve kuzuların ezmesi sonucu sıkıştırılmış yakacak. Bel küreği ile kesilerek kurutulur ve yakacak olarak kullanılır.
Kıka   : Yumurta.
Kile  : Ahırlarda veya damlardaki Çağ, Banyo
Kumpir   : Patates.
Kolapana : Kaputtan yapılmış çocuk bezi.
Köfün : Taze söğüt sürgünlerinin, (Mayıs ve Haziran Aylarında) toplanarak çit örerek üzüm sepeti için küçük, saman için büyük şekilde örülmüş sepet.
Kürük : Küçük eşek yavrusu.
Koruk : Olmamış ham üzüm.
Koşum : At Eşek ve Katırların çifte veya arabaya koşmak için kullanılan öküz veya dana derisinden yapılmış çeki aleti.
Mushaf : Kur an’ı Kerim.
Ma : Kadınlar tarafından veya kadınlar için kullanılan hayret veya ayıplama kelimesidir.
Mari : Çağırma Ünlemi, Kadınlar için kullanılan Hayret ve ayıplama, tamamlayıcı kelime.
Naştıfa : Bakırdan yapılmış kulplu su içme bardağı.
Pança : El, avuç
Pürçekil: Havuç
Pedi : Akıllı durmayan erkek çocuklar için kullanılır.
Peşkir (Yağlık): El ve yüz silme havlusu.
Pırı : Yeni doğmuş eşek yavrusu.
Saç ayağı : Üç ayaklı demirden yapılmış 15 yirmi cm yüksekliğinde sininin altına konulan siniyi  ateşten uzak tutan demir.
Şavk : Işık.
Sıpa : Annesiyle beraber gezebilecek büyüklükteki eşek yavrusu.
Şevenk : Işık.
Yastacı : Hamur yoğrulduktan sonra ekmek şekli vermek için veya hamuru oklava ile açmak için kullanılan düz tahta.
Tayka : Şapka.
Tezek : Hayvan dışkısı kastanak içine dökülüp kurutulur ve kışlık   yakacak olarak kullanılır.